Warsztaty pralinowe włoskiego mistrza czekolady

Kalendarium

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Udostępnij
12-13 października

Warsztaty pralinowe włoskiego mistrza czekolady Salvatore Toma

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim

z tłumaczeniem na Polski.


Read the English description of this product.


Czego się będziemy uczyć na warsztatach pralinowych?


Podczas warsztatów pralinowych z Salvatore Toma szczegółowo omówimy nowoczesne procesy przygotowania najbardziej popularnych produktów czekoladowych. Głównym tematem będą różne rodzaje pralin.


Jakie praliny będziemy przygotowywać podczas tych praktycznych warsztatów cukierniczych


Salvatore Toma - warsztaty pralinowe w Szkole Artystycznej Wiesława Kuci - wyroby czekoladowe

Podczas dwóch dni praktycznych warsztatów uczestnicy pogłębią swoją wiedzę o pracy z czekoladą i poznają tajniki jej obróbki.


Salvatore będzie także uczył bardzo ważnego dla wszystkich pracujących z czekoladą – „wyczuwania” jej, bez sugerowania się wskazaniami termometrów.


Warsztaty pralinowe poprowadzi włoski cukiernik i mistrz czekolady Salvatore Toma


Salvatore Toma jest od lat związany z włoskim producentem czekolady ICAM Cioccolatieri, jako cukiernik specjalizujący się w słodkich wypiekach i pracy z czekoladą, a także konsultant techniczny przy wdrożeniach profesjonalnych czekolad ICAM na rynku gastronomicznym.


Salvatore od wielu lat współpracuje z włoskimi i międzynarodowymi firmami z branży, m.in. we Francji, Belgii i Szwajcarii. Wrodzona pasja i kilkanaście lat doświadczenia pozwoliło mu zdobyć rozległą wiedzę, którą teraz może się dzielić z profesjonalistami, którzy chcą podążać podobną ścieżką.


Swoim wybitnym kwalifikacjom zawdzięcza powierzenie mu w roku 2019 stanowiska koordynatora nowego projektu CHOCO CUBE, przeznaczonego dla cukierników i profesjonalistów z branży. Na co dzień doskonali swoje umiejętności we własnej cukierni i lodziarni Arôme de cacao w Corsano w południowych Włoszech (aromedecacao.com). Na szkoleniach dzieli się swoim kunsztem i doświadczeniem z innymi pasjonatami czekolady.


Salvatore Toma przy pracy nad pralinami z czekolady.


Mistrz cukiernictwa Salvatore Toma przy pracy nad pralinami z czekolady


English translation


Pralines Workshop with Salvatore Toma, Italian Chocolate Master.


The course will be conducted in the English language with translation into Polish.


What will we learn at the praline workshops?


During the praline workshops with Salvatore Toma, we will thoroughly discuss modern processes of preparing the most popular chocolate products. The main focus will be on various types of pralines.


What pralines will we be preparing during these practical confectionery workshops?


Throughout two days of practical workshops, participants will deepen their knowledge about working with chocolate and learn the secrets of its processing.


Salvatore will also teach the crucial skill of 'sensing’ chocolate, without relying on thermometer readings.


The praline workshops will be led by Italian pastry chef and chocolate master Salvatore Toma


For years, Salvatore Toma has been associated with the Italian chocolate manufacturer ICAM Cioccolatieri, as a pastry chef specializing in sweet pastries and chocolate work, as well as a technical consultant for the professional implementation of ICAM chocolates in the gastronomic market.


Salvatore has collaborated with Italian and international companies in the industry for many years, including in France, Belgium, and Switzerland. His innate passion and over a decade of experience have enabled him to acquire extensive knowledge, which he can now share with professionals who aim to follow a similar path.


Thanks to his exceptional qualifications, he was entrusted with the role of coordinator for the new project CHOCO CUBE in 2019, designed for pastry chefs and industry professionals. He continually hones his skills in his own pastry and ice cream shop, Arôme de cacao, in Corsano, southern Italy (aromedecacao.com). In his training sessions, he shares his expertise and experience with other chocolate enthusiasts.


The Workshop Curriculum


During the „Pralines with Salvatore Toma” course, we will learn, among other things:

  • cut pralines: fruity, French, classic (dark chocolate ganache, infused ganache, caramel)

  • fruit and chocolate pectin jellies

  • Italian cremino: three chocolates, hazelnuts, pistachios

  • Cri Cri – crunchy treats and nuts coated in chocolate

  • spreads in jars (à la Nutella)

  • truffles: dark truffles / rocher / infusions / alcohol-infused ganache / liquor-filled chocolates

  • advanced ganache preparation techniques
What do We provide:   • Workstations equipped with necessary equipment and materials

   • Ingredients

   • Script with recipes

   • Lunch, coffee, beverages

   • School-logo apron to keep

   • Certificate confirming training completion


Training studio location:


The New studio of Szkoła Artystyczna Wiesława Kuci is in a new location at:


3 Wojciechowska Street


20-704 LublinPlan szkolenia:

Podczas kursu „Praliny z Salvatore Toma” nauczymy się między innymi: • praliny krojone: owocowe, francuskie, klasyczne (ganasz z ciemnej czekolady, ganasz z infuzją, karmel)

 • żelki pektynowe owocowo – czekoladowe

 • włoskie cremino: trzy czekolady, orzech laskowy, pistacje

 • Cri Cri – chrupki i orzechy pokryte czekoladą

 • kremy do smarowania w słoikach (a la Nutella)

 • trufle: ciemne trufle / rocher / infuzje/ ganache z alkoholem / liquorini

 • zaawansowane techniki przygotowania ganaszy


Zapewniamy:


 • Stanowiska pracy wyposażone w potrzebny sprzęt i materiały

 • Surowce

 • Skrypt z recepturami

 • Obiad, kawę, napoje

 • Fartuch z logo szkoły na własność

 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia


Miejsce szkolenia:

Nowa pracownia Szkoły Artystycznej w nowej- lepszej lokalizacji:

ul. Wojciechowska 3

20-704  Lublin

Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku, tam zobaczycie jak fajnie wyglądają nasze szkolenia.


Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia na Facebooku


Informacje

Salvatore Toma

9:00 - 17:00
16
Szkolenie jest zakończone lub aktualnie jest w toku

Nasi Partnerzy

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat